Kalarepa: uprawa kalarepy, odmiany kalarepy, nawożenie kalarepy, zbiór kalarepy, ochrona kalarepy, ceny kalarepy, przechowywanie kalarepy, kalarepa przepisy

Kalerepa (Brassica rupestris subsp. gongylodes L.) roślina warzywna z rodziny kapustowatych

Portal warzywniczy - warzywnictrwo.agro.pl
W portalu warzywnictwo.agro.pl znajdą Państwo codzienne informacje dla producentów warzyw, notowania cen warzyw, forum warzywnicze oraz wiele innych informacji na temat warzyw uprawianych w polu jak i pod osłonami...
Więcej w portalu warzywnictwo.agro.pl
W celu zakupu lub dzierżawy domeny kalarepa.com.pl prosimy o kontakt biuro@sadnet.pl
Portal sadowniczy

Portal kwiaciarski

Portal rolniczy

Twoja wyszukiwarka

Uprawa kalarepy

Kalarepa ma stosunkowo płytki system korzeniowy, dlatego też do jej uprawy zalecane są gleby wilgotne. Przy niedostatecznej wilgotności gleby (zwłaszcza w okresie, kiedy tworzy zgrubienia) następuje szybkie łykowacenie tkanek. Spośród wszystkich warzyw kapustych kalarepa ma najmniejsze wymagania glebowe. Można ją uprawić na słabszych glebach, chociaż najlepiej rośnie na glebach próchnicznych, wilgotnych i żyznych, o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie pH 6,0-7,0.

Kalarepa ma stosunkowo krótki okres wegetacji, dlatego też uprawia się ją jako przedplon, poplon lub uprawę współrzędną. Najczęściej w drugim lub trzecim roku po oborniku. Na glebach słabszych można zastosować na 1-2 tygodnie przed sadzeniem rozsady nawożenie kompostem w dawce 40-60 t/ha, stosując równocześnie nawozy azotowe, fosforowe i potasowe. Nawozy te należy wymieszać z glebą za pomocą kultywatora i brony.

Optymalna dla kalarepy zawartość składników pokarmowych w glebie powinna wynosić (w mg/dm3 gleby): 75-90 N (NO3+NH4), 50-60 P, 130-160 K, 55-65 Mg oraz 1000-1500 Ca. Jeśli nie wykonuje się analizy chemicznej gleby, to przybliżone dawki składników pokarmowych wynoszą: 80-120 kg N, 70-90 kg P2O5, 200-240 kg K2O. Azot można zastosować w postaci saletrzaku (300-440 kg/ha) lub siarczanu amonu (380-570 kg/ha). Ze względu na wrażliwość roślin na chlor, kalarepę zaleca się nawozić formą siarczanową nawozów potasowych.

Ponieważ kalarepa ma krótki okres wegetacji, nie powinno się stosować nawożenia pogłównego azotem. Mogłoby to prowadzić do podwyższenia zawartości azotanów w zgrubieniu. Nawożenie pogłówne azotem można jedynie wykonać w przypadku uprawy odmian późnych stosując połowę dawki azotu (w formie siarczanu amonu) przed sadzeniem rozsady, a drugą część w okresie tworzenia zgrubień (w formie saletry amonowej lub saletrzaku). W czasie nawożenia pogłównego należy tak aplikować nawóz by nie kontaktował się on z roślinami, ponieważ rozpuszczając się w pobliżu zgrubień kalarepy może powodować w nich „wżery”.

Dokarmianie dolistne kalarepy można wykonać dwu lub trzy krotne, rozpoczynając zabiegi 2 tygodnie po sadzeniu rozsady. Zabieg ten można stosować, co 7 dni przy przemiennym użyciu nawozów „Ogrowit uniwersalny” z nawozem „Ogrowit wzmacniający.” Zalecane stężenia tych nawozów wynoszą 0,3% dla „Ogrowitu uniwersalnego” oraz 0,1% dla „Ogrowitu wzmacniającego” Ostatni zabieg dokarmiania dolistnego powinno się wykonać nawozem „Ogrowit wzmacniający” nie później, jak 2-3 tygodnie przed planowanym terminem zbioru.

Źródło: uprawy.pl

Ochrona kalarepy

Do chwili obecnej w Polsce nie zostały zarejestrowane żadne herbicydy do ochrony kalarepy. Tak, więc odchwaszczanie plantacji zgodnie z prawem należy przeprowadzać ręcznie i mechanicznie. Bardzo komplikuje to szczególnie uprawę z siewu bezpośredniego. Ochrona przeciwko chorobom ogranicza się do możliwości stosowania trzech fungicydów zarejestrowanych do tego celu tzn. Amistaru 250 SC (0,8l/ha), Signum 33 WG (0,75 – 1 kg/ha) oraz Rovralu Flo 255 SC (1,5 l/ha). W trakcie uprawy należy zwalczać szkodniki tj.: gąsienice bielinka, piętnówki, chowacze oraz mszyce. Zgodnie z programem przeciwko gąsienicom i chowaczom, można polecić opryskiwanie roślin w pierwszej fazie wzrostu preparatem Nurelle D 550 EC w dawce 0,5 l/ha (karencja 21 dni), natomiast w okresie wyrastania zgrubień Karate Zeon 050 SC 0,12 l/ha (karencja 7 dni). Przeciwko mszycom w pierwszej fazie wzrostu można zastosować Pirimor 500 WG – 0,3-0,5 kg/ha (karencja 7 dni). Jeżeli na plantacji wystąpią inne choroby lub szkodniki, to należy postępować zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Roślin dla roślin kapustnych.

Źródło: bejo.pl

Nawożenie kalarepy

Krótki cykl wegetacji kalarepy zmusza do stosowania szybko przyswajalnych nawozów z dodatkiem magnezu i boru. Najlepsze do tego celu są, dostępne obecnie na rynku, mieszanki nawozów bezchlorkowych o proporcji N: P: K – 10: 10: 20 z dodatkiem wyżej wymienionych mikroelementów, uzupełnione niewielką dawką (50 kg) azotu pogłównie. W przypadkach stosowania tradycyjnych nawozów polecamy zastosować na ha: N – 100 kg + 50 kg pogłównie (saletrzak magnezowany); P – 100 kg P2O5 – (superfosfat borowany potrójny); K – 175–200 kg K2O – (siarczan potasu). Do nawożenia pogłównego odmian o krótszym okresie wegetacji nadaje się najlepiej saletra wapniowa, natomiast do odmiany Kossak F1 najlepiej stosować saletrzak z dodatkiem magnezu. Rośliny należy nawozić pogłównie na początku procesu tworzenia zgrubienia.

Źródło: bejo.pl

Zbiór i przechowywanie kalarepy

Kalarepę na świeży rynek wyrywa się, ogławia z liści rosnących od dolnej strony główki, obcina łodygę przy główce a następnie wiąże w pęczki lub układa w skrzynkach wraz z koroną górnych liści. Najbardziej pożądane są główki o średnicy 5-7 cm. Dla przemysłu uprawia się z reguły odmiany tworzące większe główki 8-12 cm średnicy, a nawet w przypadku odmiany Kossak F1 do 15 cm średnicy. Odmiany te charakteryzują się odpornością na wytwarzanie tkanek zdrewniałych. Jakkolwiek największą wartość mają zebrane przed uzyskaniem pełnej wielkości, pozostawione po uzyskaniu dojrzałości przyrastają do góry i znacznie tracą na wartości. Więcej informacji na temat uprawy naszych odmian kalarepy możecie Państwo uzyskać u naszych regionalnych przedstawicieli handlowych lub w siedzibie firmy.

Źródło: bejo.pl

Odmiany kalarepy

Eder RZ
F1 – Hybrid
Odmiana o dużej uniwersalności w uprawie (nadaje się na lato i jesień). Przeznaczona na świeży rynek i dla przemysłu. Tworzy ciemnozielone, wzniesione, zdrowe ulistnienie, oraz zgrubienia o bardzo dobrej jakości (bez zdrewnień). Rośliny bardzo wyrównane pod względem wzrostu i jakości.

Lahn RZ
F1 – Hybrid
Odmiana do uprawy letniej i jesiennej. Zgrubienia łatwe do czyszczenia i przygotowania do handlu. Odmiana dojrzewająca równomiernie w czasie.
Lech RZ
F1 – Hybrid
Nowa średniowczesna odmiana o wzniesionych, prostych i ciemnozielonych blaszkach liściowych. Przeznaczona do uprawy na zbiór wczesnoletni i jesienny dla przemysłu i na świeży rynek do nasadzeń od początku kwietnia. Zgrubienia korzeniowe bardzo wyrównane owalne, lekko spłaszczone o jasno groszkowym zabarwieniu, odporne na warunki stresowe produkcji. Wnętrze ścisłe, masłowe o strukturze jabłka, łatwe w obróbce ręcznej i mechanicznej. Polecana dla gospodarstw specjalizujących się w uprawie kalarepy.

Źródło: bejo.pl

Portal warzywniczy - warzywnictwo.agro.pl